(Xây dựng) – Theo Kết luận Thanh tra số 176/KL-Ttra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, tại 06 dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Phong còn tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế trong công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu…

Bắc Ninh: Nhiều sai sót tại các dự án đầu tư công của huyện Yên Phong
Một góc thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (ảnh: Baochinhphu.vn).

Đoàn Thanh tra của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã xem xét, kiểm tra 06 dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Yên Phong gồm: Dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Chờ, hạng mục Hệ thống đèn trang trí và các hạng mục phụ trợ; Dự án Trung tâm GDNN-GDTX (cơ sở 1), hạng mục xây mới nhà lớp học 3 tầng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ; Dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất rắn sinh hoạt và chất thải làng nghề xã Văn Môn, huyện Yên Phong; Dự án chỉnh trang đô thị khu trung tâm thị trấn Chờ (huyện Yên Phong), hạng mục nạo vét, xây mới hệ thống thoát nước và cải tạo vỉa hè các tuyến đường; Dự án nhà ăn khu hội trường trung tâm huyện Yên Phong; Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Yên Phong.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn Thanh tra nhận thấy còn một số tồn tại trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, cụ thể: Trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án chưa xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế – xã hội theo quy định. Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thời gian thẩm định báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại một số dự án lớn hơn so với quy định. Tại dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND huyện Yên Phong, báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa có nội dung thẩm định về hiệu quả kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, chưa phù hợp với quy định.

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kết luận Thanh tra cũng nêu rõ: Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có phụ lục tờ trình kèm theo; tại một số dự án, chủ đầu tư thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu chưa đáp ứng thời gian so với nội dung tại Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tại một số gói thầu, chủ đầu tư không thành lập các gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn thẩm định có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện là chưa phù hợp với quy định. Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong, các cán bộ phụ trách công tác lập, trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Cũng theo Kết luận Thanh tra, một số gói thầu nêu các điều kiện về chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật, cán bộ giám sát chưa phù hợp với quy định. Tại gói thầu số 09 thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp ĐT295 (đoạn từ vị trí chân cầu vượt nút giao với QL18 đến ĐT285B theo quy hoạch), hồ sơ mời thầu yêu cầu tiêu chí doanh thu hoạt động tư vấn bình quân hàng năm trong 03 năm gần nhất đến thời điểm đóng thầu để đánh giá về kinh nghiệm và năng lực là chưa phù hợp với quy định. Tại gói thầu số 01 thuộc dự án nhà ăn khu Hội trường trung tâm huyện Yên Phong: Trong nội dung hồ sơ mời thầu tại bước thương thảo hợp đồng yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để chứng minh doanh thu hoạt động tư vấn bình quân hàng năm trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu là 960 triệu đồng là không phù hợp. Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong, tổ cán bộ thực hiện lập, trình thẩm định hồ sơ mời thầu.

Về đánh giá hồ sơ dự thầu: Tại gói thầu số 4 thuộc dự án nhà ăn khu Hội trường trung tâm huyện Yên Phong, hồ sơ mời thầu được phê duyệt, tiêu chí tài chính được đưa ra là nhà thầu phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế, tuy nhiên trong E-HSDT của Công ty xây dựng Tiến Thành, các văn bản xác nhận nghĩa vụ thuế đã xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế, tiền phạt còn chưa nộp là 222.712.685 đồng, nhưng tổ chuyên gia xét thầu vẫn đánh giá Đạt là chưa phù hợp với hồ sơ mời thầu. Trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Yên Phong, tổ cán bộ thực hiện đánh giá, trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Cũng trong đợt thanh, kiểm tra này, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thanh tra toàn diện Dự án Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Phong (cơ sở 1), hạng mục: Xây mới nhà lớp học 3 tầng, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ. Qua kiểm tra thực tế hồ sơ, hiện trường công trình còn tồn tại một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể: Nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình thống kê thừa một số khối lượng thép cọc, móng, cột, dầm, sàn, ván khuôn, khối lượng tường xây và chưa trừ khối lượng chiếm chỗ một số hạng mục. Đoàn kiểm tra kiến nghị giảm trừ chi phí xây dựng số tiền là 42.743.000 đồng; Chi phí lập BCKTKT và dự toán số tiền là 1.759.000 đồng; chi phí tư vấn giám sát và chi phí quản lý dự án số tiền là 2.807.000 đồng.

Trong công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, đơn vị tư vấn thẩm tra Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng còn thiết sót trong việc ra soát sự phù hợp giữa khối lượng của dự toán và khối lượng trong bản vẽ thiết kế các hạng mục, chi tiết.

Tính đến thời điểm thanh tra gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và thiết bị đã thi công xong và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã lập hồ sơ trình quyết toán xây dựng công trình và đã được Chủ tịch UBND huyện Yên Phong ra Quyết định phê duyệt quyết toán số 1231/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 với tổng số tiền thanh toán cho các nhà thầu thực hiện dự án trên là 9.713.101.000 đồng. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận định: Từ những tồn tại nêu trên, trách nhiệm trực tiếp thuộc về chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công và nhà thầu thi công. Đồng thời, kiến nghị thu hồi từ các đơn vị thực hiện tổng số tiền là 47.309.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88