(Xây dựng) – UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ra Thông báo số 01/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn, tại Hội nghị triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Bắc Ninh: Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội

Ngày 08/01/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực, Trưởng các phòng chuyên môn; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đại diện lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an cấp huyện.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Tập trung cao điểm chiến dịch triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đến hết ngày 12/01/2024 phải hoàn thành cho cơ bản các đối tượng.

Đồng thời, biên tập nội dung tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số, chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Ninh dự kiến Ngân hàng sẽ phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố để tạo sự tập trung cao trong thực hiện tránh dàn trải.

Để kế hoạch được thực hiện trôi chảy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ hình thức chi tiền mặt sang hình thức chi trả không dùng tiền mặt. Chỉ đạo tuyên truyền hàng ngày trên các hệ thống đài phát thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở. Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, gửi tin nhắn tuyên truyền trực tiếp đến số điện thoại trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu các cơ quan, ban, ngành phối hợp triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố, thực hiện chi trả cho các đối tượng (đủ điều kiện) hưởng chính sách xã hội qua tài khoản ngân hàng chậm nhất trước ngày 20/01/2024.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, phù hợp với xu hướng ứng dụng trong chuyển đổi số. Đồng thời, từng bước cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cho người dân trong chi trả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính; nâng cao năng lực cho cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chế độ chính sách không dùng tiền mặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex