Tư vấn pháp luật

Đối tượng và quy trình hỗ trợ xử lý chất thải

Báo TN&MT 14/11/2023 – 21:23

(TN&MT)- Bạn đọc Hồ Phan Minh Tuyết (TP. HCM) hỏi: Tôi được biết từ năm 2022, các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải thực hiện trách nhiệm xử lý chất thải, bao bì phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Và tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ xử lý chất thải. Xin hỏi, những đối tượng nào được hỗ trợ và quy trình hỗ trợ sẽ như thế nào? Cụ thể, những quy định này ở đâu?

Câu hỏi của bạn Báo Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

Đối tượng được nhận hỗ trợ thực hiện xử lý chất thải

Theo Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường, các hoạt động sau đây được xem xét, hỗ trợ gồm: thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh hoạt; thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật.

xu-ly-chat-thai.jpg
Ảnh minh họa

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng để ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu để hỗ trợ xử lý chất thải. Theo đó, dự kiến có 02 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ kinh phí để xử lý chất thải rắn sinh hoạt và bao bì thuốc bảo vệ thực vật gồm chính quyền địa phương có các dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và doanh nghiệp nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Quy trình thực hiện hỗ trợ xử lý chất thải

Theo Khoản 4 Điều 55 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 85 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, việc tiếp nhận, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý chất thải phải công khai, minh bạch, đúng mục đích. Đồng thời, việc quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính để hỗ trợ xử lý được giám sát bởi Hội đồng EPR quốc gia có đại diện của các Bộ, ngành, nhà sản xuất, nhập khẩu, cơ quan, tổ chức liên quan để đảm bảo minh bạch, đúng mục đích.

Quy trình hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải được quy định như sau: Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố công khai tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải của năm tiếp theo theo đề xuất của Hội đồng EPR quốc gia;

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải lập hồ sơ đề nghị gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 10 hằng năm để được xét duyệt hỗ trợ.

Hội đồng EPR quốc gia thẩm định, biểu quyết thông qua các đề nghị hỗ trợ tài chính của cơ quan, tổ chức và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định và các đề nghị hỗ trợ tài chính theo đề nghị của Hội đồng EPR quốc gia;

Tổ chức được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao thực hiện thông báo và ký kết hợp đồng hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức được nhận hỗ trợ tài chính;

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện thanh toán số tiền hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng ký kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex