1 đồng vốn khuyến công thu hút 4 đồng vốn từ doanh nghiệp

Bộ Công thương cho biết, trong 10 năm (giai đoạn 2013 – 2022) tổng kinh phí từ ngân sách bố trí cho hoạt động khuyến công quốc gia và địa phương của 63 tỉnh, thành phố là hơn 2.535 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là 1.042 tỷ đồng, chiếm hơn 41%; khuyến công địa phương 1.493 tỷ đồng, chiếm gần 59%. Số vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện và thụ hưởng chương trình là hơn 10.500 tỷ đồng.

Trong 10 năm qua, có 19.082 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn được thụ hưởng chính sách khuyến công, gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa 62%, hợp tác xã 9%, tổ hợp tác và hộ kinh doanh 29%. Xét theo địa bàn, có 9.541 cơ sở công nghiệp nông thôn ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách khuyến công, chiếm 50% số lượt cơ sở được hỗ trợ. Những con số này cho thấy độ bao phủ của chương trình khuyến công. 

Đặc biệt, nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gặt hái nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2013 – 2022, khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 628 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ cho 8.100 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trung bình 1 đồng vốn từ ngân sách nhà nước thu hút được khoảng 4 đồng vốn đầu tư của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Khuyến công là gam màu sáng trong bức tranh ngành Công thương giai đoạn 2013-2022
Khuyến công là gam màu sáng trong bức tranh ngành Công thương giai đoạn 2013-2022 

Cũng trong giai đoạn này, chương trình đã hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 82 cụm công nghiệp, hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho 58 cụm công nghiệp. Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho 113.370 lao động với tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt trên 90%. Mỗi năm tổ chức được khoảng 100 hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề cho hơn 9.000 lượt đại biểu tham gia…

Đến hết năm 2022, đã tổ chức được 6 lần bình chọn cấp khu vực và 4 lần bình chọn cấp quốc gia; bình chọn được 1.630 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 512 sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia. Các địa phương cũng đã tổ chức bình chọn 4.420 sản phẩm tiêu biểu cấp huyện và 5.714 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh…

Có thể nói, hoạt động khuyến công trong 10 năm qua đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có hướng đầu tư đúng, hiệu quả; mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. 

Bộ máy khuyến công nên trực thuộc các Sở Công thương

Trước những kết quả đạt được, mục tiêu, định hướng của chương trình khuyến công là tiếp tục thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào khu vực nông thôn. Tăng cường chính sách hỗ trợ cơ cấu lại các ngành công nghiệp tại khu vực nông thôn, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Khuyến khích phát triển công nghiệp xanh; thúc đẩy sản xuất sạch hơn. Hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong sản xuất công nghiệp nông thôn. Ưu tiên hỗ trợ các huyện nghèo, địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tăng cường xúc tiến thương mại, phát triển các thương hiệu sản phẩm công nghiệp…

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một vài địa phương đang tổ chức lại bộ máy đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công thuộc Sở Công thương theo hướng sáp nhập về đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; điều này dẫn đến sự không thống nhất về mô hình hoạt động, cách thức quản lý chương trình… Hơn nữa, nguồn lực cho chương trình khuyến công tuy đã được quan tâm bố trí nhưng chưa đủ sức hấp dẫn với các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn. Quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều vướng mắc trong việc tính toán các định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực khuyến công…

Trước nhiều thách thức hiệu hữu, Bộ Công thương đề nghị Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố thống nhất giữ nguyên tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ về khuyến công trực thuộc các Sở Công thương. Đồng thời, thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động khuyến công của Bộ Công thương; giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách về khuyến công phù hợp với giai đoạn mới.

Cùng với đó, Bộ Công thương đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về thuế; trong đó đưa kinh phí khuyến công thành khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. 

UBND cấp tỉnh phối hợp với Bộ Công thương rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách mới về khuyến công; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công và bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương hợp lý. Đầu tư nâng cấp trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công.

Về phía Sở Công thương các tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị trực thuộc xây dựng các đề án theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương. Giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng các quy định pháp luật .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex