Bộ GTVT vừa có yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục 2 dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45-Nghi Sơn trước ngày 31/12
Bộ GTVT vừa có yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành các hạng mục 2 dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 và Quốc lộ 45-Nghi Sơn trước ngày 31/12

Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (Chủ đầu tư cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45) và Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn) phải hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình, triển khai các thủ tục để sớm nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định; tổ chức theo dõi, quan trắc để xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật phát sinh theo quy định, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn khai thác.

“Các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thực hiện công tác sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương đảm bảo yêu cầu, tập trung hoàn thành trước ngày 31/12/2023”, lãnh đạo Bộ GTVT nhấn mạnh.

Bộ GTVT yêu cầu, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát trách nhiệm của các nhà thầu trong hợp đồng xây lắp, các biên bản cam kết về sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương sử dụng trong quá trình thi công 2 dự án.

Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa, địa phương, kiểm tra, xác nhận tình trạng hư hỏng, trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả của nhà thầu, thống nhất phương án xử lý đối với các tuyến đường địa phương đã được nhà thầu sử dụng.

Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 2 chủ trì, phối hợp với Sở GTVT Thanh Hóa nghiên cứu phương án, rà soát cân đối nguồn vốn để báo cáo bộ xem xét, quyết định việc bổ sung nút giao liên thông để kết nối tuyến cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn với Đường tỉnh ĐT505 (nút giao Yên Mỹ).

Cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020 có chiều dài 63,37 km đi qua tỉnh Ninh Bình (14,35 km) và tỉnh Thanh Hóa (49,02 km). Dự án khởi công từ 30/9/2020, khánh thành đưa vào khai thác vào ngày 29/4/2023. Công trình này có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Cao tốc Quốc lộ 45 – Nghi Sơn dài 43,28 km đi qua tỉnh Thanh Hóa, tiếp nối cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, thuộc cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020. Tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư 5.534,472 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Dự án khởi công từ tháng 7/2021, khánh thành vào 18/10/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex