• Bà Rịa – Vũng Tàu: Lộ nhiều sai phạm của Công ty IZICO trong việc cho thuê 21ha đất tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1

Tại kết luận thanh tra (KLTT, số 314/KL-TTr), Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ ra Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (Công ty IZICO – chủ đầu tư khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 1) chưa thực hiện nghĩa vụ về tiền thuê đất với diện tích 718.735,3m2. Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi các văn bản liên quan đến việc cho thuê lại đất, chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu vực đất 21ha mà Công ty Cổ phần Hyundai Tân Phú (Công ty Hyundai Tân Phú) đang khiếu nại.

Chưa thực hiện nghĩa tài chính về thuê hơn 7,1ha đất

Kiến nghị thu hồi các văn bản bàn giao mặt bằng, chấp thuận đầu tư tại khu đất 21ha liên quan đến Công ty IZICO -0
Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 do Công ty IZICO làm chủ đầu tư. Trong đó có khu đất 21ha mà Công ty Hyundai Tân Phú đang khiếu nại

KLTT xác định, ngày 23.3.2015, Công ty IZICO ký hợp đồng thuê đất số 08/HĐ-TĐ (đợt 10) với UBND tỉnh cho thuê 718.735,3m2 đất (trong đó có khu đất 21ha mà Công ty Hyundai Tân Phú khiếu nại), với mục đích sử dụng đất thuê là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Mỹ 1, thời hạn thuê 50 năm kể từ ngày 20.10.1998 (theo Quyết định số 949/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Hình thức thuê đất là nộp tiền thuê đất hàng năm, tiền thuê đất được tính từ ngày 13.11.2014 (ngày bàn giao đất trên thực địa).

Căn cứ Điều 16 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP; điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 77/2014-BTC; khoản 1 Điều 4 Quy định ban hành kèm theo quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, để xác định được số tiền thuê đất mà Công ty IZICO phải nộp hàng năm hoặc được miễn, giảm (nếu có) theo quy định thì cần phải có giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định (trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT).

Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển đến Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ; Căn cứ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến và giá đất cụ thể do UBND tỉnh quyết định, Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp đối với Công ty IZICO theo quy định.

Hiện nay, Công ty IZICO chưa được Cục trưởng Cục Thuế tỉnh xác định số tiền thuê đất được miễn và ban hành quyết định số tiền thuê đất được miễn; Chưa được Chi cục Thuế thị xã Phú Mỹ xác định và thông báo tiền thuê đất phải nộp với diện tích 718.735,5m2 đất đã được UBND tỉnh cho thuê tại hợp đồng thuê đất số 08/HĐ-TĐ. Nguyên nhân chính là do chưa được UBND tỉnh quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.

Kiến nghị thu hồi các văn bản bàn giao mặt bằng, chấp thuận đầu tư tại khu đất 21ha liên quan đến Công ty IZICO -0
Bên trong khu công nghiệp Phú Mỹ 1 của Công ty IZICO

Cũng theo KLTT, theo điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì Công ty IZICO chỉ được miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê đối với đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng trong KCN Phú Mỹ 1, còn đối với khu đất 21ha thì Công ty IZICO vẫn phải nộp tiền thuê đất hàng năm vào ngân sách Nhà nước.

Theo điểm b, c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì trong trường hợp Công ty IZICO được xác định miễn toàn bộ tiền thuê đất hoặc miễn, giảm một phần tiền thuê đất thì Công ty IZICO cũng phải nộp vào ngân sách Nhà nước, nhằm mục đích hoàn trả lại chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại KCN Phú Mỹ 1 mà Nhà nước đã đầu tư.

Đến nay UBND tỉnh chưa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm sơ sở để tính tiền thuê đất trả tiền hàng năm đối với diện tích 718.735,5m2 đất được UBND tỉnh cho Công ty IZICO thuê tại hợp đồng số 08/HĐ-TĐ thuộc trách nhiệm của Chi cục Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Kiến nghị thu hồi, hủy bỏ nhiều văn bản liên quan khu đất 21ha

Bà Rịa – Vũng Tàu: Lộ nhiều sai phạm của Công ty IZICO trong việc cho thuê  21ha đất tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1
Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định ông Nguyễn Anh Triết, nguyên Trưởng BQL các KCN tỉnh liên quan đến các sai sót trong việc cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại khu đất 21ha, KCN Phú Mỹ 1

Từ những sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm kiểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Triết – Nguyên Trưởng Ban Quản lý (BQL) các KCN do có những sai sót liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 5 nhà đầu tư tại khu đất 21ha mà Công ty Hyundai Tân Phú khiếu nại.

Giao Trưởng BQL các KCN xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty IZICO do có những sai sót liên quan đến việc ký biên bản bàn giao đất trên thực địa và hợp đồng thuê lại đất cho các nhà đầu tư; Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất của các doanh nghiệp trên khu đất 21ha nói trên.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo BQL các KCN thu hồi, hủy bỏ các văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư trên khu đất 21ha và xử lý theo thẩm quyền đối với các giấy chứng nhận đầu tư đã cấp trên khu đất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Yêu cầu BQL các KCN chỉ đạo Công ty IZICO thu hồi, hủy bỏ các biên bản bàn giao mặt bằng và xử lý theo thẩm quyền đối với các hợp đồng thuê lại đất trên khu đất 21ha tại KCN Phú Mỹ 1 theo quy định pháp luật về đất đai và đầu tư; Xử lý theo quy định pháp luật đối với khoản tiền thuê đất mà Công ty TNHH Thép SMC đã nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, làm cơ sở để xác định tiền thuê đất hàng năm đối với diện tích 718,735,8m2 của Công ty IZICO; Có văn bản giao Cục Thuế tỉnh rà soát lại việc thực hiện miễn tiền thuê đất theo quy định pháp luật về thuế đối với diện tích 718.735,8m2 đất Công ty IZICO đã ký hợp đồng thuê với UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex