Người xem trưng bày Những hạt giống đỏ - Ảnh: T.ĐIỂU

Người xem trưng bày Những hạt giống đỏ – Ảnh: T.ĐIỂU

Trưng bày gồm hơn 100 tài liệu, hiện vật và nhiều hình ảnh tư liệu quý (hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày) về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những cán bộ đầu tiên (những hạt giống đỏ) được Bác Hồ ươm mầm, gieo trồng, đào tạo, và những chiến sĩ cách mạng đấu tranh trong nhà tù thực dân, đế quốc.

Bác Hồ – người gieo trồng những “hạt giống đỏ” đầu tiên

Tại đây, người xem được tìm hiểu vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với việc đào tạo, ươm mầm những hạt giống đỏ cho cách mạng Việt Nam thông qua tác phẩm cuốn Đường Kách mệnh; các khóa đào tạo huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Những thanh niên Việt Nam tham gia lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, Trung Quốc những năm 1926 - 1927

Những thanh niên Việt Nam tham gia lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, Trung Quốc những năm 1926 – 1927

Từ 1925 – 1927, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã tuyển chọn một số thanh niên Việt Nam yêu nước, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo, chỉ ra cho lớp thanh niên giàu nhiệt huyết biết đâu là lối cần đi, đâu là những việc cần làm để giúp dân giúp nước.

  • Ươm mầm ‘hạt giống đỏ’

Người đã ươm mầm, đào tạo cho cách mạng Việt Nam những hạt giống đỏ – lớp cán bộ đầu tiên theo Chủ nghĩa Mác – Lênin. 

Đây là những cán bộ chủ chốt, bộ phận quan trọng không thể thiếu trong tổ chức cốt lõi và góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Tranh vẽ mô tả  lớp huấn luyện chính trị cho những “hạt giống đỏ” ở Quảng Châu, Trung Quốc do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy được trưng bày

Tranh vẽ mô tả lớp huấn luyện chính trị cho những “hạt giống đỏ” ở Quảng Châu, Trung Quốc do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy được trưng bày

Người xem còn được tìm hiểu về đội ngũ thế hệ cán bộ cách mạng Việt Nam đầu tiên, những hạt giống đỏ của cách mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc ươm mầm và gieo trồng, như Trần Phú, Tôn Quang Phiệt, Phan Trọng Bình, Nguyễn Danh Thọ, Nguyễn Công Thu, Nguyễn Ngọc Ba, Phan Trọng Quảng, Phan Trọng Bình, Nguyễn Văn Lợi…

Ngoài ra người xem còn được tìm hiểu về các hạt giống đỏ Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Lương Bằng, Phùng Chí Kiên, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Phạm Văn Đồng…

Hay khí phách của những chiến sĩ cách mạng trong nhà tù thực dân, đế quốc, mặc dù trong điều kiện giam giữ vô cùng khắc nghiệt, bị tra tấn tàn bạo nhưng kiên trung với cách mạng, “Biến nhà tù thành trường học cách mạng”.

Bảo vật quốc gia Nhật ký trong tù được trưng bày - Ảnh: T.ĐIỂU

Bảo vật quốc gia Nhật ký trong tù được trưng bày – Ảnh: T.ĐIỂU

 “Hạt giống đỏ” Nguyễn Văn Hoan và bảo vật quốc gia Nhật ký trong tù

Tại trưng bày, người xem còn được xem bảo vật quốc gia Nhật ký trong tù và hiểu câu chuyện xuất xứ của bảo vật này.

Đó là một trong những bản gốc in năm 1927, có lẽ là bản gốc duy nhất còn lưu giữ ở Việt Nam. Sách do nhà lão thành cách mạng Nguyễn Văn Hoan (1907 – 1991) sưu tầm được, đã trao tặng lại cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam.

Bản thân ông Nguyễn Văn Hoan cũng là một “hạt giống đỏ”. Năm 1927 ông tham dự lớp huấn luyện chính trị do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giảng dạy tại Quảng Châu, Trung Quốc. Trở về nước hoạt động cách mạng, ông bị thực dân Pháp bắt, kết án tù khổ sai, đày ra Côn Đảo năm 1930.

Bảo vật quốc gia Đường Kách mệnh được trưng bày - Ảnh: T.ĐIÊU

Bảo vật quốc gia Đường Kách mệnh được trưng bày – Ảnh: T.ĐIÊU

Trưng bày còn mang đến cho người xem một bảo vật quốc gia khác là tác phẩm Đường Kách mệnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, do Bộ tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1927.

Hay Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú – tổng bí thư đầu tiên của Đảng – khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất tháng 10-1930.

"Hạt giống đỏ" đâm chồi từ tình nguyện‘Hạt giống đỏ’ đâm chồi từ tình nguyện

Từ đầu hè tình nguyện 2023 của TP.HCM đến nay, nhiều đảng viên trẻ đang là chiến sĩ tình nguyện đã được kết nạp Đảng ngay tại mặt trận chiến dịch. Trong đó có nhiều bạn đứng vào hàng ngũ Đảng khi vừa bước qua tuổi 18.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex