Tăng cường kỷ luật trong ban hành văn bản hướng dẫn người nộp thuế Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ thị tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ Dự thảo Nghị định thi hành Luật Giá: Tăng cường phân công, phân cấp trong điều tiết giá
Công chức chi cục HQ Cái Mép  (Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu) hướng dẫn thủ tục cho DN. 	Ảnh: Nguyễn Hiền
Công chức chi cục HQ Cái Mép (Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu) hướng dẫn thủ tục cho DN. Ảnh: Nguyễn Hiền

Trong Thông báo, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐTTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Bộ trưởng chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; chủ động điều chuyển, cách chức các trường hợp vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt; kịp thời rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Thông báo cũng nêu rõ, trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không giải quyết những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động, tích cực rà soát các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thẩm quyền xử lý của các đơn vị và của Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp liên quan đến Bộ Tài chính; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Ngoài ra, Thủ trưởng các đơn vị còn được giao nhiệm vụ trực tiếp, chủ động tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; điều hành chính sách tài khóa hiệu quả, đồng bộ các chính sách khác để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex