Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 10 dự án thành phần.

Hội LHPN Việt Nam được giao chủ trì Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thực hiện tại 51 tỉnh, thành phố, trong đó có Thanh Hóa. Trong 3 năm thực hiện, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Dự án 8 được thực hiện tại 96 xã, 318 thôn đặc biệt khó khăn của 12 huyện, thị xã tại Thanh Hóa gồm: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Triệu Sơn và thị xã Nghi Sơn.

Mục tiêu của Dự án 8 là nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại vùng đặc biệt khó khăn.

Chương trình giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.
Chương trình giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong đó, Dự án tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

“Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xây dựng 3 mô hình điểm: “Tổ truyền thông cộng đồng” tại thôn Giỏi, xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc; “Địa chỉ tin cậy cộng đồng” tại xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn; mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Bản Lát, xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Đây là những mô hình nòng cốt hoạt động của dự án để nhân rộng…”, bà Bùi Thị Mai Hoan, Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cho biết.

HLHPNTT

Đến nay, sau 3 năm triển khai thực hiện, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, cấp phát, in ấn trên 2.000 cuốn tài liệu hướng dẫn vận hành mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Tổ chức 670 buổi sinh hoạt định kỳ và chuyên đề tại các mô hình, CLB; Viết gần 3.000 tin, bài về hoạt động của các cấp Hội trong thực hiện dự án; các điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo; Tổ chức 17 hội nghị đối thoại chính sách cấp xã, huyện; 80 cuộc nói chuyện chuyên đề cho gần 20.000 người tham gia;

Tổ chức 241 sự kiện truyền thông về bình đẳng giới, định kiến giới, phòng chống bạo lực gia đình, xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em cho 35.127 cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thuộc vùng dự án…

Quách Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex