Bất động sản

Thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam

N.T.D 10/01/2024 – 09:24

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 30 năm hình thành và phát triển hệ thống các khu công nghiệp ở Việt Nam đã bao phủ 61/63 tỉnh thành (trừ 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu chưa có khu công nghiệp được thành lập).

Tính đến hết năm 2023, hệ thống các khu công nghiệp, khu kinh tế gồm có:

– 414 khu công nghiệp, trong đó có 4 khu chế xuất, được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 128.126 ha, tổng diện tích đất công nghiệp 89.126 ha chiếm khoảng 69% diện tích đất của các khu công nghiệp đã thành lập.

Trong số 414 khu công nghiệp đã thành lập nêu trên có 293 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động thu hút đầu tư, với tổng diện tích đất tự nhiên 89.171 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 63.116 ha; 121 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản có tổng diện tích tự nhiên 35.517 ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của 293 khu công nghiệp đang hoạt động là 46.551 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 74%.

– 26 khu kinh tế cửa khẩu được thành lập tại 21 tỉnh biên giới đất liền, với tổng diện tích 766.000 ha.

– 18 khu kinh tế ven biển được thành lập tại 17 tỉnh , thành phố ven biển với tổng diện tích mặt đất và mặt nước gần 871.523 ha trong đó có khoảng 100.000 ha đất quy hoạch phát triển các khu chức năng, bao gồm 9.000 ha phát triển khu phi thuế quan, 43.000 ha phát triển khu công nghiệp trong khu kinh tế và 48.000 ha phát triển khu chức năng thương mại, du lịch, dịch vụ.

Theo số liệu của Bộ Kê hoạch và Đầu tư thì đến hết năm 2022 đã có hơn 21.600 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 318 tỷ USD, trong đó:10.400 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 2,54 triệu tỷ đồng, tương đương 106 tỷ USD; 11.200 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 212 tỷ USD; hiệu suất sử dụng đất bình quân (suất đầu tư) đạt 4,61 triệu USD/ha; giải quyết việc làm cho khoảng 4 triệu lao động.

awwqw.jpg
Ảnh minh họa.

Hiện đã có các doanh nghiệp của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam, trong đó 10 đối tác đầu tư lớn nhất là đã chiếm 91% tổng vốn FDI vào các khu công nghiệp là: Hàn Quốc (24%), Nhật Bản (17%), Singapore (14%), Đài Loan (Trung Quốc – 12%), Hồng Kông (Trung Quốc – 8%), Trung Quốc (6%), Hà Lan (3%), BritishVirgin Island (3%), Samoa (2%), Malaysia (2%).

Các khu công nghiệp, khu kinh tế thời gian qua đã đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam thể hiện qua các mặt chủ yếu là:

– Thu hút được một lượng vốn đầu tư lớn bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển;

– Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng, liên kết ngành, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững;

– Góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động;

– Góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường và định hướng tăng trưởng xanh.

Theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2021, diện tích đất phát triển các khu công nghiệp sẽ đạt khoảng 210.930 ha. Như vậy, từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha khu công nghiệp, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 80.000 ha.

Hiện đơn giá đền bù đất, giải phóng mặt bằng và định mức xây dựng hạ tầng khu công nghiệp đã được điều chỉnh tăng so với giai đoạn trước. Ước tính chi phí đầu tư cho một ha đất khu công nghiệp bình quân khoảng 600.000 USD/ha, Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đã được quy hoạch đến năm 2030, đang và sẽ triển khai xây dựng vào khoảng 72 tỷ USD.

Nhu cầu thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp rất lớn

Nếu tính suất đầu tư 6,5 triệu USD/ha đất công nghiệp thì nhu cầu thu hút vốn đầu tư lấp đầy diện tích còn lại của các khu công nghiệp của Việt Nam đã được quy hoạch khoảng 600 – 650 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và lấp đầy các khu công nghiệp khoảng 670 – 720 tỷ USD.

Ngoài ra, còn phải tính đến nhu cầu đầu tư, tái cấu trúc, chuyển đổi 293 khu công nghiệp hiện hữu thành các khu công nghiệp sinh thái để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex