Thủ tướng chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế Khơi thông vướng mắc trong nhập khẩu trang thiết bị y tế Kiến nghị 2 phương án xử lý vướng mắc nhập khẩu trang thiết bị y tế Mặt hàng được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thuế GTGT 10%

Theo quy định tại Thông tư 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/8/2021) sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC) quy định về mức thuế suất thuế GTGT 5% như sau: “Thiết bị y tế có Giấy phép NK hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)”.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đối chiếu với quy định trên, Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa NK của Công ty đáp ứng các quy định về Giấy phép NK hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn theo quy định pháp luật về y tế hoặc theo Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tuy nhiên, trong trường hợp hàng hóa NK của Công ty không đáp ứng các điều kiện đã được quy định tại Thông tư 43/2021/TT-BTC thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88